Lisätietoa

Lehtosuon Hoitoturve on puhdas suomalainen luonnontuote, joka nostetaan suosta ilman raskaita koneita koostumuksen rikkoontumisen estämiseksi. Hoitoturpeeksi hyväksytään vain paras raaka-aine. Välittömästi noston jälkeen turve jauhetaan erittäin hienoksi massaksi. Turpeesta ei poisteta eikä siihen lisätä mitään, vain maatumattomat puunpalaset seulotaan massasta ja siten varmistetaan turpeen tasainen laatu.

Hoitoturpeen terapeuttinen vaikutus perustuu sen sisältämien biologisten ainesosien aktivoivaan vaikutukseen sekä syvälämpövaikutukseen. Turpeella on erittäin hyvä lämmönsidontakyky. Turve on säilynyt jopa tuhansia vuosia suossa hapettomissa olosuhteissa, missä bakteerit eivät menesty.

Tärkeimmät terapeuttiset aineet ovat humushapot (28,5%) sekä fulvohapot (10%). Lisäksi turve sisältää monia ihoa hoitavia aineita, kuten rautaa, kuparia, magnesiumia, mangaania ja sinkkiä.

Osta turvetuotteita verkkokaupastamme.

Puhdas suomalainen luonnontuote

Lehtosuon Hoitoturve on puhdas suomalainen luonnontuote, joka nostetaan suosta ilman raskaita koneita koostumuksen rikkoontumisen estämiseksi. Hoitoturpeeksi hyväksytään vain paras raaka-aine. Välittömästi noston jälkeen turve jauhetaan erittäin hienoksi massaksi. Turpeesta ei poisteta eikä siihen lisätä mitään; vain maatumattomat puunpalaset seulotaan massasta ja siten varmistetaan turpeen tasainen laatu.

Hoitoturpeen terapeuttinen vaikutus perustuu sen sisältämien biologisten ainesosien aktivoivaan vaikutukseen sekä syvälämpövaikutukseen. Turpeella on erittäin hyvä lämmönsidontakyky. Turve on säilynyt jopa tuhansia vuosia suossa hapettomissa olosuhteissa, missä bakteerit eivät menesty.

Tärkeimmät terapeuttiset aineet ovat humushapot (28,5%) sekä fulvohapot (10%). Lisäksi turve sisältää monia ihoa hoitavia aineita, kuten rautaa, kuparia, magnesiumia, mangaania ja sinkkiä.

Terapeuttinen vaikutus

Turpeen vaikutus hoitotapahtumassa perustuu sen sisältämiin bioaktiivisiin ainesosiin. Tärkeimmät vaikuttavat ainesosat ovat humushapot ja fulvohapot, joilla on kyky tunkeutua ihon läpi ja vaikuttaa sananmukaisesti pintaa syvemmältä. Niillä on myös kyky poistaa elimistöstä kuona-aineita. Turve sitoo tehokkaasti lämpöä, joka pysyy muuttumattomana pitkään.

Turvekylvyn korkea lämpötila kiihdyttää verenkiertoa ja aktivoi aineenvaihduntaa. Se sitoo reumatekijöitä ja kuona-aineita, parantaa hormonitoimintaa ja solujen uusiutumista. Hoitoturve sopii kaiken ikäisille. Sillä ei tunneta allergisoivaa vaikutusta. Kehon ylikuumenemisen johdosta suositellaan kuitenkin varovaisuutta sydän- ja verenpainetautia sairastaville. Myös raskaana olevien on syytä noudattaa varovaisuutta. Emme suosittele kokovartalohoitoja, mutta paikallishoidot sopivat hyvin niin sydän- ja verenpainetautia sairastaville kuin raskaana olevillekin. Hoitoturve on kasviperäinen tuote, joka sisältää vapaita estrogeenejä.

Tutkimustuloksia

Suomen Geologinen Tutkimuskeskus on tutkinut LehtoPeat®- hoitoturpeen tarkoin ja todennut sen ensiluokkaiseksi hoitoturpeeksi. Kylpy- ja hoitoturpeessa on maatumisaste ratkaiseva, mutta se yksin ei riitä tekemään turpeesta hyvää hoitoturvetta. Turpeesta tehdään laboratorioanalyysi, jossa tutkitaan turpeen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet.

Tutkimus aloitetaan mittaamalla happamuus eli pH ja tuhkapitoisuus. Sen jälkeen edetään turpeen sisältämiin alkuaineisiin ja kemialliseen rakenteeseen. Lisäksi tutkitaan 33 eri alkuainetta, erityisesti raskasmetallit ja uraani, joita hyvässä hoitoturpeessa ei ole.

Hyvä hoitoturve on yleensä melko syvällä suossa, joten esimerkiksi radioaktiivinen laskeuma ei ole ulottunut hoitoturvekerroksiin. Hoitoturve tuleekin nostaa pohjavesipinnan alapuolelta. Hoitoturvetta on kahta tyyppiä – saravaltaista ja rahkavaltaista. Yleensä se on molempien sekoitusta.

Lehtosuon turve on Geologisen tutkimuskeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan:

  • pitkälle maatunutta rahkasaraturvetta (SC), jonka seassa on kortteen, järviruo’on ja puun jäännöksiä.
  • maatumisaste on H8 (H1-H10 -asteikolla) ja pH on 5,7.
  • Tuhkapitoisuus on 12 % ja rikkipitoisuus 0,34% turpeen kuivapainosta.
  • Vesipitoisuus 86% märkäpainosta.

Bioaktiivisia aineita on keskimäärin:
Humushappoja 28,50%, Fulvohappoja 10 %, Pektiiniä 0,34%, Hemiselluloosaa 11,7%, Selluloosaa 8,55 %

Kokonaislipidejä, humiineja sekä mineraaliaineksia 40,96% turpeen kuivapainosta. Turve sisältää myös hyödyllisiä hivenalkuaineita kuten kuparia, rautaa, magnesiumia, mangaania ja sinkkiä.

-Geologinen tutkimuskeskus, Espoo-

Geologi Riitta Korhonen uskoo hoitoturpeeseen

Geologi Riitta Korhonen tutustui ensi kerran hoitoturpeeseen jo vuonna 1981 ollessaan ulkomailla. Euroopan hoitoloissa yli 200 vuotta käytettyä turvehoitoa on kutsuttu nimellä ”mutakylpy”. Itse asiassa kyseessä on hyvin pitkälle maatunut turve, jota pelkästään Saksassa käyttää noin 60 kylpylää! Turpeen käyttö saunassa eli turvesauna on puhtaasti suomalainen tuotekehitys. Suomessa siitä on tullut erittäin suosittu, joten voi olla, että myös eurooppalaiset kiinnostuvat tästä hoitomuodosta.

Lehtosuon hoitoturve on tullut myös geologi Riitta Korhoselle tutuksi, sekä laboratoriossa että hoidoissa. Hän on todennut sen hyväksi, saravoittoiseksi turpeeksi, jossa humushappoja on lähes 30 prosenttia kuiva-aineesta. Kokeiluissa ja vertailuissa se on pärjännyt hyvin. Riitan oma suosikkihoito on kylpy. ”Se on voimallisin ja sen vaikutus tuntuu pitkään. Mutta toisaalta jo pelkkä jalkakylpykin vaikuttaa ja tuntuu koko kehossa. Olen tilaisuuden tullessa aina valmis turvehoitoon”, hän vakuuttaa.

Suomi on hyvää vauhtia muodostumassa turvehoitojen mekaksi eurooppalaisessa maailmassa. Siihen vaikuttaa omalta osaltaan alan ammattitaidon nousu: Suomessa on käynnistynyt turvehoitajille suunnattu koulutus. Tavoitteena on aloittaa myös kylpy- ja hoitoturpeen tuottajien ja jälleenmyyjien koulutus. Näin turvataan sekä hoitojen ja että turpeen laatu !

Riitta Korhonen uskoo hoitoturpeen tulemiseen. Hän on ollut aktiivisesti vaikuttamassa suoalan kansainvälisissä symposiumeissa, jotta hoitoturvetutkimukseen panostettaisiin ja hoitoturpeelle saataisiin kansainväliset laatuluokitukset. Suomessakin asia etenee: Turveteollisuusliitto on perustanut kylpy ja hoitoturvejaoston laatimaan kriteerejä ja valvomaan, ettei tutkimatonta turvetta ole markkinoilla. Laatumerkkiä kehitellään. Laatustandardien myötä Riitta uskoo kotimaiselle tuotannolle avautuvan myös eurooppalaisia markkinoita. Turve on uusiutuva luonnonvara !

Hoitoturve tulee nostaa pohjavesipinnan alapuolelta. Turpeen käytön mahdollisuuksia lisää suon luonne jatkuvasti kerrostuvana biomassana. Rahkasammal kasvaa jatkuvasti latvaosastaan uusia versoja maatuen samanaikaisesti alapäästä.Kasvu on noin 1 cm vuodessa. Samassa ajassa maatumiskerros tuottaa noin yhden millimetrin uutta turvetta.Turvetta syntyy joka vuosi enemmän kuin sitä Suomessa pystytään käyttämään. Turpeen oton jälkeen suon voidaan antaa kehittyä järveksi, suoksi, metsäksi tai ottaa se viljelykäyttöön kunkin suon geologisen luonteen antamien mahdollisuuksien mukaan.

Valmistaja

LehtoPeat Oy


faceboo 40px